Eesti keel   Русский   English

        

PAKUTAVAD TEENUSED:

Meditsiinitarvete steriliseerimine

Tarbekaupade biosaaste vähendamine:

  • kosmeetikatooted
  • hügieenitooted
  • vürtsid
  • farmaatsiatoodete tooraine
  • toiduainete pakendid
  • värvid ja värvained

Tööstuskaupade töötlemine

 

Kiirgusfoon Scandinavian Clinics Estonia OÜ hoone välisseinal:

(Looduslik kiirgusfoon Eestis on kuni 0,3 μSv/h)

 

KIIRGUSSEIRE TULEMUSED:

Jälgimisala: 0,12 µSv/h;
Kontrolliala: 0,10 µSv/h;
Bassein: 0,08 µSv/h

AUR

Auruga steriliseerimise puhul hävitatakse mikroorganisme rõhu all oleva küllastunud auruga. Kuumus kahjustab rakkude olulisi struktuure, sealhulgas tsütoplasma membraane ja rakud pole enam eluvõimelised.

Bakterirakkude kahjustamise ulatus sõltub temperatuurist ja sellega kokkupuutumise ajast. Praktikas tähendab see seda, et madalamatel temperatuuridel võtab steriliseerimine rohkem aega kui kõrgematel temperatuuridel. Lisaks, mida suurem on bakterite populatsioon, seda rohkem kulub aega nende kahjutustamiseks. Sama kehtib muidugi üldjoontes ka kiiritamise ja EtO kohta.

Auru ei saa kasutada tihedalt pakitud kaupade puhul. Meetod on sobiv näiteks haiglates, kus on võimalik pakendid kohapeal eemaldada või kaupu enne kasutuselevõttu pakendiga koos töödelda.