Eesti keel   Русский   English

        

PAKUTAVAD TEENUSED:

Meditsiinitarvete steriliseerimine

Tarbekaupade biosaaste vähendamine:

  • kosmeetikatooted
  • hügieenitooted
  • vürtsid
  • farmaatsiatoodete tooraine
  • toiduainete pakendid
  • värvid ja värvained

Tööstuskaupade töötlemine

 

Kiirgusfoon Scandinavian Clinics Estonia OÜ hoone välisseinal:

(Looduslik kiirgusfoon Eestis on kuni 0,3 μSv/h)

 

KIIRGUSSEIRE TULEMUSED:

Jälgimisala: 0,12 µSv/h;
Kontrolliala: 0,10 µSv/h;
Bassein: 0,08 µSv/h

GAMMA- JA BEETAKIIRGUSE ÜHISED JOONED

Gammakiirgus on radioaktiivsest materjalist väljapaiskuv elektromagnetlaine. Tööstuslikuks kasutamiseks on ainsaks praktiliseks gammakiirguse allikaks koobalt-60, millest väljapaiskuvad elektromagnetlained on väga hea läbitungimisvõimega. Gammakiirgus reageerib ainega keerulisel viisil ja peale mitmete keemiliste reaktsioonide toimumist elektronid aeglustuvad.

Beetakiirguse (või elektronkiire) puhul paiskab kiirendi välja elektronkahuri poolt ergastatud kiireid elektrone, mis suudavad (ainsate elektronidena) tungida küllalt sügavale ainesse. Kiirenduse tagavad mikrolained (nagu radarikiirtes), milledel emiteeritud elektronid „sõidavad“. Kiirenduse lõpus paisatakse elektronid mikrolainelt maha läbi spetsiaalse akna ja nad moodustavad elektronpilve, läbi mille juhitakse töödeldavaid kaupu. Kiired elektronid reageerivad ainega ja tulemuseks on (sarnaselt gammakiirgusega) aeglased elektronid.

Aeglased elektronid moodustavad aines vabu radikaale, seega on gamma- ja beetakiirguse mõju ainele sama ja steriliseerimisdoos (näiteks 25 kGy) ei sõltu kasutatava kiirguse liigist. Sellel kontseptsioonil põhinevad kõik tänapäevased normid ja standardid.