Eesti keel   Русский   English

        

PAKUTAVAD TEENUSED:

Meditsiinitarvete steriliseerimine

Tarbekaupade biosaaste vähendamine:

  • kosmeetikatooted
  • hügieenitooted
  • vürtsid
  • farmaatsiatoodete tooraine
  • toiduainete pakendid
  • värvid ja värvained

Tööstuskaupade töötlemine

 

Kiirgusfoon Scandinavian Clinics Estonia OÜ hoone välisseinal:

(Looduslik kiirgusfoon Eestis on kuni 0,3 μSv/h)

 

KIIRGUSSEIRE TULEMUSED:

Jälgimisala: 0,12 µSv/h;
Kontrolliala: 0,10 µSv/h;
Bassein: 0,08 µSv/h

KUIDAS TOOTMIST ALUSTADA

Tootmise alustamiseks tuleb läbida kolm sammu:

Esimeseks sammuks on materjalide testimine. Kõik materjalid, sealhulgas ka pakkematerjalid, peavad olema testitud. Tavaline kontrollikava sisaldab testimist doosidel 0, 25, 50, 75 ja 100 kGy. Null-doosi proov liigub muude proovidega kogu tsükli vältel kaasa, et välistada näiteks temperatuuri kõikumiste mõju. Arvesse tuleb võtta seda, et ainult 25 kGy doosi testimisest ei piisa, kuna neeldumisdoos võib tootes varieeruda vahemikus 25 kGy kuni isegi 50 kGy. Samuti on oluline kiiritamisteenuse osutajat informeerida, kuidas käituda juhul, kui tehnilistel põhjustel saavad kaubast ettenähtust suurema doosi, näiteks topeltdoosi. Enamik meditsiinitooteid peavad sellele doosile vastu, kuid on ka erandeid.

Järgmiseks sammuks on toote kvalifitseerimine. See protseduur viiakse läbi, kui toode on peaaegu tootmiseks valmis. Kvalifitseerimise käigus kaardistatakse pakendatud kauba doosi struktuur ja leitakse piirkonnad, mis saavad minimaalse ja maksimaalse doosi. Paljudel juhtudel võib selguda, et kaubad pole optimaalselt pakendatud ja enne lõpliku otsuse langetamist tuleb sisse viia mõningaid muudatusi.

Viimaseks sammuks enne uue toote turule viimist on valideerimine. Siinkohal sertifitseeritakse eelnevalt leitud minimaalne doos ja teostatakse uus doosi kaardistamine. Statistilistel põhjustel tuleb protseduuri mitu korda korrata. Valideerimine kinnitatakse raportiga, mis on hilisema ärilepingu osaks. See dokument on ka oluline juriidiline dokument, mis peab paljudes riikides olema registreeritud.

Pärast iga partii või seeria töötlemist väljastatakse töötleja poolt vastavussertifikaat, mis on ametlikuks dokumendiks toote turustamisel.